Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

dziiewczynkaxd

October 05 2017

dziiewczynkaxd
6883 1c49 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd

September 21 2017

dziiewczynkaxd
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
7193 5d06 500
Michael Marcheco
Reposted fromPoranny Poranny viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

dziiewczynkaxd
8494 00e6 500
dziiewczynkaxd
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
dziiewczynkaxd
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl