Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
7168 c1db 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMartak Martak
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
dziiewczynkaxd
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
dziiewczynkaxd
2214 b0e8 500
dziiewczynkaxd
Reposted fromFlau Flau viapareidolie pareidolie
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viadepresja depresja
dziiewczynkaxd
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viadepresja depresja
dziiewczynkaxd
Nie ma bowiem ciaśniejszego więzienia jak to, które sobie sami zbudowaliśmy.
— A.Onichimowska 'Hera moja miłość'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viadepresja depresja
dziiewczynkaxd
Czasem podświadomie pragniemy, aby ktoś poznał nasze najskrytsze myśli i uczucia, najlepiej bez potrzeby wymawiania ich na głos.
Reposted fromdepresja depresja
dziiewczynkaxd
Reposted fromFlau Flau viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapareidolie pareidolie
2227 cb2b 500

moody-nature:

Winter road | By Tore Heggelund
dziiewczynkaxd
Jak ja nienawidzę, kiedy nie mam motywacji do działania, kiedy nie umiem, choć chciałabym sama, z dobrego serca wziąć się w garść, kiedy sama do siebie najmniej potrafię przemówić..
— ja sama, 6 lat temu. still valid
Reposted fromdepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl