Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

dziiewczynkaxd

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasavanna savanna
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
1881 64d1 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaEvowe Evowe
dziiewczynkaxd
6189 628e 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaEvowe Evowe
dziiewczynkaxd
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaEvowe Evowe
3563 5e02 500
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
dziiewczynkaxd
8062 03b2
Reposted frommoai moai vianot-about-angels98 not-about-angels98
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd

April 05 2017

dziiewczynkaxd
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viatake-care take-care
dziiewczynkaxd
3255 d743
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
Nigdy nie pytaj: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś złego, jeżeli nie pytasz też: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś dobrego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaBilora Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl