Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

dziiewczynkaxd

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki

March 14 2017

dziiewczynkaxd
Reposted frombluuu bluuu viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
9210 f933
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
1266 3739 500
Reposted fromjazon jazon viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
Reposted fromjasminum jasminum viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
6760 4a13
Reposted fromdailylife dailylife viaignoratiion ignoratiion
dziiewczynkaxd
9962 ee63 500
Reposted fromheroes heroes viadzony dzony
dziiewczynkaxd
dziiewczynkaxd
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viagdziejestola gdziejestola
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viasercenieszluga sercenieszluga
dziiewczynkaxd
7548 92e6
Reposted fromStuff-I-Like Stuff-I-Like viaLazhward Lazhward
dziiewczynkaxd
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
dziiewczynkaxd
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viasercenieszluga sercenieszluga
dziiewczynkaxd
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaMerrry98 Merrry98
dziiewczynkaxd
4691 f059
dziiewczynkaxd
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves viasercenieszluga sercenieszluga
dziiewczynkaxd
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLazhward Lazhward
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl