Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

dziiewczynkaxd
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viatake-care take-care
dziiewczynkaxd
3255 d743
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
Nigdy nie pytaj: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś złego, jeżeli nie pytasz też: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś dobrego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
dziiewczynkaxd
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaBilora Bilora
dziiewczynkaxd
Reposted fromoll oll viaBilora Bilora
dziiewczynkaxd
7237 9b70 500
dziiewczynkaxd
7234 3cb8
dziiewczynkaxd
2007 c6d3

March 15 2017

dziiewczynkaxd

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki

March 14 2017

dziiewczynkaxd
Reposted frombluuu bluuu viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
9210 f933
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
1266 3739 500
Reposted fromjazon jazon viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
Reposted fromjasminum jasminum viaimpulsivee impulsivee
dziiewczynkaxd
6760 4a13
Reposted fromdailylife dailylife viaignoratiion ignoratiion
dziiewczynkaxd
9962 ee63 500
Reposted fromheroes heroes viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl